top of page
Djursdala by

Byn är från medeltiden med gamla traditioner. Den ska ha blivit belägrad av Sigismund 1598. Innan storskiftet 1736 fanns det 38 gårdar.

 

I början av 1800 var det ca. 250 personer bosatta i byn. Den 1 maj varje år samlas man till bystämma, en tradition från 1600 talet för att besluta om årets angelägenheter.

Djursdala kyrka

Träkyrkan  började byggas den 9 maj 1692 och invigdes den 30 november samma år av prosten Johan Phoenix, Vimmerby. 

 

Klockstapeln, som tillkom några år senare, är från 1698 och har två klockor. Kyrkan byggdes för att ersätta den gamla, som tillsammans med sin klockstapel, brunnit ned våren 1691. 


Under åren 1707-1708 ”blev hon rikeligen och väl bemålad” med bilder ur Gamla och Nya Testamentet. Målningarna ger kyrkorummet en säregen prägel och utfördes av två mästare från Eksjö, Petter Wadsten och Zakarias Hake.

Lindstorpskulle

Populärt utflyktsmål under våren då backsippan blommar. Här tänds varje år en majbrasa på valborgsmässoafton.

Vandringsleder

DJursdalarundan och Sevedeleden

Djursdalarundan är en 7 km lång vandringsled genom en omväxlande natur rik på kulturlämningar. Leden går bitvis i mycket kuperad terräng. Längs leden finns 20 punkter beskrivna i en folder, t ex kolningsplats, sprickdal, medeltidsby med husgrunder och odlingsrester.
Start vid Ungstorp, Djursdala  eller vid Musteriet (anslutningsstig på ca 2 km).

Sevedeleden 


Leden går i en sluten ring på 50 km. Utmed leden finns övernattningsstuga och rastplatser. Karta tillhandahålls med bl a flera övernattningsmöjligheter och ett 70-tal sevärdheter markerade.

 

Många naturminnesmärken passeras längs leden; bl a Kvilleken, ett av Europas största träd, intressanta lämningar från istiden, Mossebos gamla säteri med anor från 1100-talet, dessutom även Pelarnes gamla träkyrka från 1100-talet och nutidens inspelningsplats för Emil-filmerna. 

Start t. ex vid Musteriet


Stjärneviksbadet

Vid sjön Jutten finns en barnvänlig badplats

bottom of page